Bestuur

Theater Dakwerken werd opgericht in 2004. Begin 2017 werd de vereniging statutair omgezet van een feitelijke vereniging in een vzw. De statuten verschenen midden 2017 in het Belgische Staatsblad. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in de Hondstraat 25 te Tielt. De vereniging heeft een dagelijks bestuur en algemene vergadering.

01 Dagelijks bestuur

02 Algemene vergadering

Statutair is de vereniging als vzw verplicht minstens één keer per jaar een Algemene Vergadering samen te roepen. Deze heeft oa. de taak om de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar goed te keuren. Eventuele wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging worden ook op deze algemene vergadering gestemd. De leden van de Algemene Vergadering kunnen ook eigen punten aanbrengen. Wie wenst lid te worden van de algemene vergadering, dient deze aanvraag schriftelijk te richten tot de voorzitter en secretaris van de vereniging.